Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Funktionen Azure Cognitive Services Text Analytics Adds Question Answering

Publiceringsdatum: 25 maj, 2021

Den nya standardfunktionen Question Answering försöker hitta det relevanta svaret på en användarfråga från ett visst textmeddelande, till exempel ett dokument som returneras som sökresultat, en fristående webbsida osv.

  • Indata: text för avsnitt/dokument och frågetext.
  • Utdata: svar från texten i avsnittet/dokumentet

Den här funktionen tillhandahålls som API och kan användas utan att du behöver lära dig QnA Maker. Vi stöder för närvarande möjligheten att skicka text från upp till fem dokument.

Läs bloggen.

Titta på den här Build-sessionen i Azure AI.

  • Azure AI-tjänster
  • Features

Tillhörande produkter