Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Power BI-tjänstuppdatering

Publiceringsdatum: 31 oktober, 2018

Den senaste uppdateringen av Power BI-tjänsten innehåller förhandsversionen av sammansättningar i petabyteskala som bygger på kompositmodeller. 

Då får följande viktiga fördelar:

  • Frågeprestanda över stordata – när användare interagerar med visuella objekt i Power BI-rapporter skickas DAX-frågor till Power BI-datamängden. Öka frågeprestandan genom att cachelagra data på aggregatnivån med långt färre resurser än vad som krävs på detaljnivån. Kom åt stordata på ett sätt som annars hade varit omöjligt.
  • Optimerad datauppdatering – minska cachestorlekar och uppdateringstider genom att cachelagra data på aggregatnivån och därmed påskynda datatillgängligheten för användare.
  • Balanserade dataarkitekturer – tillåt cachelagring i minnet för Power BI för att effektivt hantera aggregerade frågor. Begränsa de frågor som skickas till datakällan i DirectQuery-läge så att samtidighetsgränsen inte överskrids. Frågor som går vidare tenderar att vara filtrerade frågor på transaktionsnivå. Dessa frågor hanteras normalt väl av informationslager och stordatasystem.

Mer information finns på Power BI-bloggen.

 

  • Services