Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för mobillayout i Power BI Embedded

Publiceringsdatum: 15 mars, 2018

 

Funktionerna för att bädda in rapporter och instrumentpaneler på mobila enheter har förbättrats! Power BI Embedded har nu stöd för layouter som är optimerade för användning på mobila enheter.

Om du vill visa rapporter kan du öppna rapportsidorna i telefonlayouten om de skapades via Power BI Desktop. Vi har lagt till ett nytt API för JavaScript för att kontrollera om en rapportsida har en definierad telefonlayout och för att bädda in den. Det är den optimala layouten att använda när enheter använder stående orientering. När enheter använder liggande orientering är den optimala layouten originalrapportens layout. Genom att använda API:et för JavaScript kan du växla mellan vyer under användarnas sessioner enligt telefonlayouten, vilket ger en optimal upplevelse i alla tillstånd.

Du kan fortfarande göra så att det ser bra ut på en mobiltelefon utan en definierad mobillayout genom att använda API:et för anpassad layout när du bäddar in en rapport. Med detta API kan du dynamiskt ange storleken på sidan, storleken för varje visuellt objekt samt dess plats på arbetsytan. Du kan ge varje enhet en egen optimal layout utan att behöva gå tillbaka till Power BI Desktop.

Du kan öppna instrumentpaneler på mobila enheter genom att använda layouten med en kolumn. Med den här layouten visas alla paneler i en enda kolumn. Precis som för rapporter är den här vyn optimal för stående orientering. Du kan även växla tillbaka till originallayouten under sessionen. Läs mer om att konfigurera layouten för instrumentpaneler till en enda kolumn. Den här versionen har inte stöd för den fördefinierade telefonvyn.

  • Power BI Embedded
  • Features

Tillhörande produkter