Hoppa till huvudinnehåll

Logic Apps tillgängligt i Azure China-molnet

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Azure Logic Apps är nu tillgängligt i Azure China-molnet i offentlig förhandsversion.

Logic Apps kan öppnas via Azure China-portalen. Mer information om Logic Apps finns på Logic Apps-sidan och dokumentationssidan What is Logic Apps? (Vad är Logic Apps?).

Anslutningsappar

Anslutningsappar som anropas från en logikapp som hanteras i Azure China-molnet har nu åtkomst till Azure-resurser i Azure China-regionerna. De Azure-baserade anslutningsapparna har omfång för att ansluta till resurser i Azure China. Om Azure-tjänsten inte ännu hanteras i Azure China kommer anslutningsappen för den tjänsten inte att finns i uppsättningen med tillgängliga anslutningsappar. Anslutningsappar för Azure-tjänster som för närvarande finns tillgängliga i China-distribuerade logikappar innefattar:

 • Azure Resource Manager
 • Azure Automation
 • Azure Blob Storage
 • Azure Files
 • Azure Queue Storage
 • Azure Table Storage
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Event Hubs
 • Azure Service Bus
 • Azure SQL Data Warehouse

För anslutningsappar som fattas kan du lägga till en begäran i Logic Apps User Voice. Om du inte har tid att vänta och behöver använda saknade anslutningsappar kan du anropa en logikapp som körs i Azure Commercial som använder dem från en logikapp som körs i Azure China-molnet.

Anpassade anslutningsappar

Det finns stöd för att distribuera och använda anpassade anslutningsappar i Azure China, men skapandefunktionen i portalen är inte tillgänglig ännu. Om du behöver använda portalfunktionen för att skapa en anpassad anslutningsapp kan du skapa resursen i Azure Commercial, ladda ned den som en Azure Resource Manager-distributionsmall och sedan distribuera den till Azure China. Du kan ladda ned en anpassad anslutningsapp genom att välja knappen Download (Ladda ned) på bladet Logic Apps Custom Connector overview (Översikt över anpassad anslutningsapp för Logic Apps).

Om du vill distribuera resurser i en Resource Manager-distributionsmall från Azure-portalen kan du läsa dokumentationen om distribution av resursgrupper.

 • Logic Apps
 • Regions & Datacenters

Tillhörande produkter