Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Vi presenterar det nya Log Analytics-tabellfönstret för Azure Monitor (schema)

Publiceringsdatum: 10 februari, 2020

Med Log Analytics-schemat för Azure Monitor kan du enkelt förstå vår datastruktur och navigera i Log Analytics för att nå det innehåll du behöver.

Vi har revolutionerat schemaområdet för Log Analytics så att du når det du behöver snabbare, enklare och smidigare.

Introduktion till nya sidofältet för Log Analytics-tabeller:

Snyggare, tydligare och enklare upplevelse:

Det nya sidofältet för tabeller har ett mer modernt utseende och är tydligare och mer anpassat efter designen i Azure.

Den nya upplevelsen tar även hänsyn till tillgänglighet och har stöd för hjälpmedel för användare som behöver dem:

Bild 01 Allmänt vy av sidofält

Nya funktioner som att göra en tabell till favorit ger snabbare och enklare interaktion med dina loggar.

Kontextbaserat:

Det nya Log Analytics-schemafönstret är kontextbaserat – tabellerna i schemat visas enligt det omfång som du befinner dig i.

När du till exempel utforskar en virtuell dator visas endast tabeller som rör virtuella datorer:

Bild 02 Omfång för enskild resurs

När du tittar på ett resursomfång, till exempel prenumeration, visas alla relevanta resurser:

Bild 03 omfång för resurser

Metadata:

Tabeller och kolumner har metadata så att du enkelt kan hitta det du behöver.

Tabeller har nu en kort beskrivning så att det blir lättare att förstå tabellens syfte.

Alla tabeller är nu taggade med ytterligare information – resurstyp, kategori och lösning:

Bild 04 Popup-fönster med metadata

Kolumner har också förbättrats med en tydlig indikation av typ:

Bild 05 Indikation på kolumntyp

Förhandsversion:

Ett nytt och förbättrat förhandsgranskningsfönster ger inblick i tabellens innehåll samt ytterligare information och metadata:

Bild 06 Förhandsgranskningsfönster 

Hitta snabbt det du behöver:

Att snabbt hitta det du behöver är en av de viktigaste aspekterna för det nya tabellfönstret.

I det nya tabellfönstret kan du söka efter tabellnamn, kolumner och beskrivningar för dina data – så att du snabbt kommer åt det du behöver.

I det nya tabellfönstret kan du även gruppera om tabeller efter resurstyp, kategori eller lösning – så att du kan visa dina data på det sätt som du vill se dem:

Bild 07 Gruppera efter

Slutligen kan du använda den nya tabellupplevelsen för att filtrera objekt – zooma in på de saker som du behöver:

Bild 08 Filtrera

Alla dessa funktioner fungerar tillsammans så att du snabbt får ut det mesta möjliga av Log Analytics.

Funktioner och anpassade tabeller

Funktioner och anpassade loggar representeras fortfarande i det nya sidofältet för tabeller:

Bild 09 Funktioner och anpassade loggar

Att snabbt hitta det du behöver är en av de viktigaste aspekterna för det nya tabellfönstret.

Sammanfattning:

Den nya tabellupplevelsen är en stor lansering som innehåller många nya funktioner – vi hoppas att du gillar den nya förbättringen av Log Analytics.

Den nya tabellupplevelsen är tillgänglig i Azure Log Analytics i dag för arbetsytor, prenumerationer, resursgrupper och specifika resurser.

Feedback:

Vi uppskattar din feedback!  Du kan skicka feedback om funktioner till lafeedback@microsoft.com.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter