Hoppa över navigering

Geo-replikering i Azure Container Registry

Inlägg på den 27 oktober 2017

Geo-replikering gör att Container Registry kan fungera som ett enskilt register samtidigt som det är tillgängligt för lokala åtgärder i replikerade regioner. Eftersom avbildningar används i många Azure-tjänster kommer du att kunna använda en enda hanteringsplan och samtidigt underhålla nätverksnära, snabba och tillförlitliga avbildningar.

Läs om förhandsversionen av geo-replikering och SKU:er som hanteras med Azure Container Registry.

 

Related feedback