Hoppa över navigering

Läsa in filer från Azure Blob Storage till Azure SQL Database

Inlägg på den 23 oktober 2017

Med Azure SQL Database kan du direkt läsa in filer som är lagrade i Azure Blob Storage med följande SQL-uttryck:

·        BULK INSERT T-SQL – kommando som läser in ett fil från ett Blob Storage-konto till en SQL Database-tabell

·        OPENROWSET-tabell – värdefunktion som parsar en fil som är lagrad i Blob Storage och returnerar filens innehåll som en uppsättning rader

Exempel på kod som läser in filers innehåll från ett Azure Blob Storage-konto finns i SQL Server GitHub-exempel.  Mer information finns på webbplatsen Loading files from Azure Blob storage into Azure SQL Database  (Läsa in filer från Azure Blob Storage till Azure SQL Database).

Related feedback