Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Distribuerade databastransaktioner som omfattar flera Azure SQL Managed Instances

Publiceringsdatum: 14 oktober, 2020

Distribuerade databastransaktioner som omfattar flera Azure SQL Managed Instances är nu i förhandsversion. De har lagts till för att möjliggöra friktionsfri migrering av befintliga program samt utveckling av moderna program för flera klientorganisationer som förlitar sig på en vertikalt eller vågrätt partitionerad databasarkitektur.

Med hjälp av distribuerade transaktioner sparar du tid när du migrerar befintliga program som kräver den här funktionen, eftersom den eliminerar behovet av att ändra programkod och utföra omfattande tester. Om du utvecklar nya program kan du dra nytta av att partitionera data till flera databaser för att lösa de aktuella storleksbegränsningarna för Azure SQL Managed Instance, samtidigt som du använder distribuerade transaktioner för att bevara partitionerade data i ett konsekvent tillstånd.

Under förhandsversionen kommer det att finnas stöd för två metoder för körning av distribuerade transaktioner med hjälp av instruktionen BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION från Transact-SQL-kod samt användning av TransactionScope-klassen från .NET-kod.

  • Azure SQL Database
  • Features