Hoppa över navigering

Batch API för blob-lagring

Publiceringsdatum: 23 oktober, 2019

Den offentliga förhandsversionen av Batch API för Azure Blob Storage är nu tillgänglig för att förenkla utvecklingen av dina program som gör flera samtidiga API-förfrågningar till Blob Storage.  Batch API minskar antalet anslutningar som en klient måste öppna, hantera och distribuera förfrågningarna till och hjälper till att förbättra programmets prestanda. Med Blob Batch-REST-API kan flera API-anrop bäddas in i en enda HTTP-begäran. Varje individuellt sub-begärande i en batch-begäran räknas som en transaktion. Dessutom räknas Batch REST-begäranden som en transaktion. Så om du har en batch med 100 begäranden har du totalt 101 transaktioner.  Svaret som returneras av servern för en batchbegäran innehåller resultatet för varje sub-begärande i batchen. Batchbegäran och svaret utnyttjar specifikationen för OData-batchbearbetningen.

För närvarande stöder API:et två typer av sub-begäranden: SetBlobTier för blockblobar och DeleteBlob, och fler begäranden är på gång. API:et blir tillgängligt från version 2018-11-09. Dessutom kompletteras Batch REST API med stöd för klient-SDK för .Net, Java och Python, och fler SDK:er kommer. BatchAPI är tillgängligt på v2-standardkonton för generell användning för blockblobar. Det är dock ännu inte tillgängligt för ADLS Gen2 (lagringskonton med hierarkiskt namnområde aktiverat). Batch API fungerar precis som andra Storage REST-API:er och stöder alla befintliga metoder för lagringsautentisering och -auktorisering. Batchborttagning utlöser alla Event Grid-prenumerationer som är registrerade för Delete.

Vi ser fram emot din feedback och vill gärna höra om dina upplevelser. Skicka eventuell feedback till azurestoragefeedback@microsoft.com.

  • Azure Blob Storage
  • SDK and Tools