Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Security Center – stöd för anpassade principer

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

Azure Security Center har nu stöd för anpassade principer (i förhandsversion).

Våra kunder har velat utöka sin aktuella täckning för säkerhetsutvärderingar i Security Center med sina egna säkerhetsutvärderingar baserat på principer som de skapar i Azure Policy. Tack vare stödet för anpassade principer är detta nu möjligt.

De här nya principerna kommer att ingå i upplevelsen för Security Center-rekommendationer samt på instrumentpanelen för standarder för regelefterlevnad. Med stöd för anpassade principer kan du nu skapa ett anpassat initiativ i Azure Policy och sedan lägga till det som en princip i Security Center samt visualisera det som en rekommendation.

Läs mer

  • Säkerhetscenter
  • Security

Tillhörande produkter