Hoppa över navigering

Microsoft Azure Scheduler dras tillbaka den 30 september 2019

Publiceringsdatum: 17 december, 2018

2016 lanserade vi Azure Logic Apps som tillhandahåller möjligheter att konfigurera och köra schemalagda jobb samt avancerade funktioner för arbetsflöden. Eftersom Azure Logic Apps helt ersätter funktionerna i Azure Scheduler kommer Scheduler att dras tillbaka som en fristående tjänst den 30 september 2019. Vi informerar om detta 12 månader i förväg så att du har gott om tid att anpassa dig till dessa förändringar. Detta är standard vid den här typen av omfattande ändringar.

Flytta till Logic Apps före den 30 september 2019 om du vill fortsätta att använda de jobb du har konfigurerat i Scheduler. Vi uppmuntrar dig att byta innan dess för att få tillgång till alla omfattande fördelar i Logic Apps. Utöver de funktioner som finns i Scheduler har Logic Apps även funktioner som gör att du kan:

  • använda en visuell designer och anslutningsappar för att integrera med fler än 200 olika tjänster, inklusive Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Microsoft Outlook och SAP
  • hantera alla schemalagda arbetsbelastningar som förstklassiga Azure-resurser
  • köra flera engångsjobb med hjälp av en enda logikapp
  • konfigurera scheman som justeras automatiskt efter sommartid.

Gör följande:

Flytta dina schemalagda jobb till Logic Apps före den 30 september 2019 för att få tillgång till avancerade funktioner och undvika avbrott i tjänsten.

Läs migreringsvägledning och vanliga frågor och svar för att börja flytta dina nuvarande jobb från Microsoft Azure Scheduler till Azure Logic Apps.

  • Scheduler
  • Features
  • Retirements

Tillhörande produkter