Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering: Azure Scheduler dras tillbaka den 31 januari 2022

Publiceringsdatum: 17 december, 2018

*Obs! Vi har tidigare meddelat att Azure Scheduler dras tillbaka i slutet av 2018 och sedan skjutit upp datumet för tillbakadragning till december 2019. Vi förstår att det kan vara svårt att anpassa sig till förändringar och har skjutit upp tillbakadragningen till den 31 januari 2022. Uppdaterad information finns i det här inlägget

Ursprungligt innehåll som publicerades i december 2018:

2016 lanserade vi Azure Logic Apps som tillhandahåller möjligheter att konfigurera och köra schemalagda jobb samt avancerade funktioner för arbetsflöden. Eftersom Azure Logic Apps helt ersätter funktionerna i Azure Scheduler kommer Scheduler att dras tillbaka som en fristående tjänst den 30 september 2019. Vi informerar om detta 12 månader i förväg så att du har gott om tid att anpassa dig till dessa förändringar. Detta är standard vid den här typen av omfattande ändringar.

Flytta till Logic Apps före den 30 september 2019 om du vill fortsätta att använda de jobb du har konfigurerat i Scheduler. Vi uppmuntrar dig att byta innan dess för att få tillgång till alla omfattande fördelar i Logic Apps. Utöver de funktioner som finns i Scheduler har Logic Apps även funktioner som gör att du kan:

  • använda en visuell designer och anslutningsappar för att integrera med fler än 200 olika tjänster, inklusive Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Microsoft Outlook och SAP
  • hantera alla schemalagda arbetsbelastningar som förstklassiga Azure-resurser
  • köra flera engångsjobb med hjälp av en enda logikapp
  • konfigurera scheman som justeras automatiskt efter sommartid.

Gör följande:

Flytta dina schemalagda jobb till Logic Apps före den 30 september 2019 för att få tillgång till avancerade funktioner och undvika avbrott i tjänsten.

Läs migreringsvägledning och vanliga frågor och svar för att börja flytta dina nuvarande jobb från Microsoft Azure Scheduler till Azure Logic Apps.

  • Scheduler
  • Features
  • Retirements

Tillhörande produkter