Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Anslutningskontroll i Azure Network Watcher för ExpressRoute

Publiceringsdatum: 26 september, 2017

Azure Network Watcher presenterar förhandsversionen av en anslutningskontroll för ExpressRoute-kretsar. Den här avancerade funktionen läggs till i den befintliga anslutningskontrollen och gör att du kan identifiera problem med hybridanslutningar från din virtuella Azure-dator till en lokal dator som är ansluten via en Azure ExpressRoute-krets.

Den här anslutningskontrollen kommer göra det mycket snabbare att identifiera olika anslutningsproblem. I de resultat som returneras ser du följande:

  • alla hopp från din virtuella källdator till den lokala datorn
  • svarstider hopp för hopp och som helhet
  • potentiella problem med användarkonfiguration eller plattformen vid varje hopp i Azure.

Du kan köra anslutningskontrollen från Azure Portal eller via REST-API:t, PowerShell, CLI och SDK.

Mer information finns på översiktssidan för anslutningskontrollen.

 

  • Network Watcher
  • Features

Tillhörande produkter