Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Uppdateringar av Azure Monitor Log Analytics-användargränssnittet – juni 2019

Publiceringsdatum: 23 juli, 2019

Här är uppdateringarna av Azure Monitor Log Analytics-användargränssnittet för juni 2019:

Instrumentpanelväljare för Log Analytics

På instrumentpanelerna för Log Analytics visar alla loggsökningar så att du kan hitta, samordna och dela IT-användningsdata i organisationen.

Vi har förbättrat funktionen Fäst på instrumentpanel så att den är mer intuitiv och stämmer bättre överens med liknande funktioner i Azure

Mer information om instrumentpaneler i Azure och hur du fäster loggförfrågningar i Azure Monitor på en instrumentpanel finns i den här artikeln.

Nya rutnätskontroller för funktionerna Extend, Include och Exclude

Log Analytics-förfrågningarna har en mängd funktioner och möjligheter att analysera och göra sökningar i loggar.

Vi har lagt till nya kontroller för att ge snabbare insikter, med fler åtgärder direkt från resultatuppsättningen i användargränssnittet:

clip_image002

 

funktionen include lägger till en where-sats i frågan, som endast filtrerar poster som överensstämmer med villkoret – i det här exemplet skapas följande where-sats i frågan om du klickar på knappen ”= include”:

|where TenantId == "50e1c476-7a43-4a49-a683-65f0c96fd3e7"

På liknande sätt filtrerar funktionen exclude ut poster från frågan:

|where TenantId != "50e1c476-7a43-4a49-a683-65f0c96fd3e7"

Den nya Extend-kolumnkontrollen är praktisk när en fråga innehåller inbäddad JSON i någon av kolumnerna. När du klickar på Extend-kolumnkontrollen skapas en extend-sats i frågan för det valda dataelementet.

Verktyg för frågeoptimering

Azure Monitor Logs är ett mycket flexibelt system där du kan skapa olika typer av frågor för olika datakällor.

I vissa fall blir frågorna så komplexa att de inte kan köras på rimlig tid.

En av huvudorsakerna till detta är frågor som körs på flera Log Analytics-arbetsytor i olika regioner.

Om du vill ha mer information om att konfigurera Azure Monitor Logs klickar du på den här länken.

Som hjälp har vi skapat ett optimeringssystem som gör det möjligt att begränsa frågornas omfattning genom att explicit välja vilka dataregioner som frågan ska köras mot.

Om Azure Monitor Logs identifierar en fråga som inte är optimal visas ett åtgärdbart meddelande:

Annotation 2019-07-09 111357

Då kan du optimera frågan genom att välja vilka dataregioner den ska köras mot:

Annotation 2019-07-09 111541

Observera att frågor som inte är optimala kanske inte kan köras. Därför kanske en del alternativ, som Exportera till Power BI eller Fäst på instrumentpanelen, inte blir tillgängliga förrän frågan har optimerats.

Om du vill veta mer om frågebegränsningar i Azure Monitor Logs klickar du på den här länken.

 

Prova dessa nya portaluppdateringar i dag och berätta vad du tycker!

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter