Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Decemberuppdatering för Azure Kubernetes Service

Publiceringsdatum: 26 december, 2018

Följande viktiga uppdateringar har nyligen gjorts för Azure Kubernetes Service (AKS):

Moby har införts som körmiljö för containrar

För att kunna leverera mer frekventa överordnade uppdateringar och förbättringar för körmiljön för containrar har AKS infört Moby, det projekt med öppen källkod som Docker bygger på. Med undantag för GPU-baserade virtuella datorer etableras nu alla AKS-noder med Moby som körmiljö för containrar. Detta omfattar även nya noder i befintliga kluster som läggs till via kommandon för skalning eller uppgradering.

Eftersom det överordnade Moby-projektet för närvarande inte publicerar versionsdefinierade uppdateringar ser du en version som definierats av Microsoft (för närvarande 3.0.1) för körmiljön för containrar när Moby används. Microsoft validerar och skapar nya versioner av Moby regelbundet och gör dem tillgängliga i AKS.

Snabbare etablering av kluster

AKS har distribuerat en serie förbättringar som lett till avsevärt snabbare etablering av kluster. De genomsnittliga tiderna för att skapa ligger nu på mellan fem och sex minuter i alla regioner. Ytterligare förbättringar planeras för att ytterligare minska dessa tider.

Korrigering för Stream Watcher-fel

En korrigering för problemet som beskrivs i det här GitHub-ärendet har levererats till alla regioner. Korrigeringen kommer att tillämpas på alla nya kluster. För befintliga kluster krävs en skalnings- eller uppgraderingsåtgärd för att tillämpa korrigeringen.

Korrigering för sökningsproblem för kube-dns

Den Linux-kernel som innehåller korrigeringen för problemet som beskrivs i det här GitHub-ärendet har nu integrerats i den grundläggande OS-avbildningen för AKS och är nu tillgänglig i alla regioner. Den nya avbildningen tillämpas på nya noder automatiskt.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services

Tillhörande produkter