Azure Functions-stöd för .NET Core

Inlägg på den 26 september 2017

Azure Functions kommer nu att ha stöd för .NET Core, så att Functions-kod kan riktas mot .NET Core. Det är gör att utvecklare kan använda plattformsöverskridande .NET Core-kodinvesteringar i en serverfri miljö. Dessutom går det att utveckla och felsöka funktioner lokalt oavsett utvecklingsplattform (Windows, Mac och Linux).

Läs mer i det här blogginlägget.

Related feedback