Azure Functions på IoT Edge

Inlägg på den 17 november 2017

Sedan vi presenterade Azure IoT Edge nyligen så har vi dessutom lagt till stöd för att köra Functions på IoT Edge-enheterna.  Det här gör att utvecklare kan använda sig av den unikt produktiva programmeringsmodellen i Functions även på enheter som kanske inte är anslutna till molnet.  De här funktionerna kan användas i många olika scenarier, som anpassad behandling av data från sensorer eller filtrering av inkommande signaler baserat på angivna kriterier.  Alla de här scenarierna som idag är möjliga i molnet kan nu enkelt replikeras på IoT Edge-enheter.  Mer information finns i det här blogginlägget.

  • Features