FÖRHANDSVERSION

Pluginprogrammet för Azure File-volymdisken finns för närvarande i en förhandsversion

Publiceringsdatum: 29 mars, 2019

Pluginprogrammet för Azure Files-volymen är ett pluginprogram för Docker som tillhandahåller Azure Files-baserade volymer för Docker-containrar. Detta pluginprogram för Docker-volymen har paketerats som ett Service Fabric-program som kan distribueras till Service Fabric-kluster. Syftet är att tillhandahålla Azure Files-baserade volymer till andra Service Fabric-containerprogram som distribueras till klustret.
Läs mer om ASF.

  • Service Fabric
  • Features

Tillhörande produkter