Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Digital Twins finns nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Azure Digital Twins är nu tillgänglig i förhandsversion. Digital Twins är en moln-, AI- och IoT-plattform som på ett unikt sätt gör det möjligt för kunder och partner att skapa en omfattande digital modell av den fysiska miljön som innehåller människor, platser och saker, samt de relationer och processer som binder samman dem. Skapa en ”digital tvilling” av en fysisk miljö genom att virtuellt replikera relationerna mellan människor, platser och enheter för att analysera hur plats används och optimera den så att den tillgodoser människors behov på ett bättre sätt. Azure Digital Twins ger kortare tid till värde för spatiala intelligenta lösningar och minskar utvecklingskomplexitet och -kostnader.

Digital Twins innehåller följande funktioner:

  • Graf över spatial intelligens – Det här är en faktisk virtuell representation av en fysisk miljö som modellerar relationerna mellan människor, platser och enheter. Den här digitala tvillingen genererar insikter som gör det möjligt för organisationer att skapa lösningar som kan förbättra energieffektivitet, utrymmesutnyttjande, boendeupplevelser med mera. Det omfattar blob-lagring – möjligheten att bifoga och lagra kartor, dokument, manualer, bilder och andra filer som metadata för de platser, människor och enheter som representeras i grafen.
  • Tvillingobjektmodeller – Tjänsten erbjuder också fördefinierade schema- och enhetsprotokoll som anpassas efter en lösnings domänspecifika behov för snabbare och enklare skapande.
  • Avancerad databearbetning genom användardefinierade funktioner – Anpassa funktioner som skickar meddelanden eller åtgärder till slutpunkter baserat på inkommande telemetrimeddelanden.
  • Inbyggd rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och Azure Active Directory – Kontrollera på ett säkert sätt åtkomst och möjligheten att utföra specifika åtgärder inom ett utrymme.
  • Multitenans och kapslad tenans – Skapa lösningar som kan skalas och replikeras på ett säkert sätt mellan flera klienter och delklienter genom att dra nytta av inbyggda funktioner för multitenans och kapslad tenans för att säkerställa att data är isolerade.

I kombination gör de här funktionerna att våra partner kan fokusera på att skapa resultat för sina slutkunder genom att leverera avancerade relationsmodeller samtidigt som de tillgodoser kritiska behov av sekretess, säkerhet och möjligheten att skala globalt.

Läs mer

Kom igång

Läs dokumentationen

  • Azure Digital Twins
  • Services

Tillhörande produkter