Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Februariuppdateringar för Azure Database Migration Service

Publiceringsdatum: 09 februari, 2018

Här är de senaste uppdateringarna för den allmänt tillgängliga förhandsversionen av Azure Database Migration Service:

  • Stöd för ytterligare regioner. Du kan etablera Azure Database Migration Service i regionerna "Asien, sydöstra" och "Indien, västra" för att migrera lokala instanser av SQL Server till Azure SQL Database.
  • Etablera i en specifik resursgrupp. Du kan välja en ny eller en befintlig resursgrupp till vilken du etablerar en instans av Azure Database Migration Service som fungerar som värd för tjänsten och alla relaterade resurser.
  • Funktion för automatisk pausning. Med funktionen för automatisk pausning som lagts till i Azure Database Migration Service pausas tjänsten efter 24 timmars inaktivitet. Starta om tjänsten för att återuppta migreringen. 
  • Förbättrad vägledning för undantag och fel. Vägledningen som tillhandahålls för en mängd olika undantag och fel som kan uppstå i Azure Database Migration Service har förbättrats och utökats. Nu får du mer information om möjliga problem och specifika åtgärder som du kan utföra för att hantera de underliggande tillstånden om fel uppstår i olika situationer, som till exempel när tjänsten skapas eller vid upprättning av en anslutning till SQL Server-källinstansen.

Läs det här blogginlägget om du vill få mer information om uppdateringarna.

  • Azure Database Migration Service (klassisk)
  • Features
  • Regions & Datacenters