Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Ytterligare funktioner för Azure Batch

Publiceringsdatum: 30 augusti, 2021

Använd Azure Batch för att köra storskaliga parallella program och HPC-program (databehandling med höga prestanda) i Azure. Följande nya Batch-funktioner är nu tillgängliga.

Pool för hanterade identiteter

Användartilldelade hanterade identiteter kan associeras med Batch-pooler så att poolnoderna sedan kan använda identiteten för att komma åt Azure-resurser. Den hanterade identiteten kan också användas för att få åtkomst till Azure-resurser som stöds specifikt av Batch, till exempel resursfiler.

Pool för tillägg för virtuella datorer

Specifika tillägg för virtuella datorer kanassocieras med Batch-pooler med de specifika tilläggen installerade på varje poolnod.

Pool för tillgänglighetszoner

Nu kan en pool konfigureras för att allokera poolnoder i alla tillgänglighetszoner där pool-VM-storleken är tillgänglig och i regioner som stöder tillgänglighetszoner.

Stöd för efemära OS-diskar för poolnoder

Vissa VM-serier stöder efemär OS-disk där OS-disken skapas på en lokal VM-lagring i stället för Azure Storage. För VM-storlekar som stöds kan Batch-pooler nu ange att efemära OS-diskar används för poolnoderna.

Exakt version av VM-avbildning på Marketplace

Den specifika versionen av plattformsavbildningen eller Marketplace-avbildningen som används för att skapa noden är nu tillgänglig för en pool.

Visa lista över VM-storlekar som stöds

Nu går det att visa en lista (via API, CLI och Powershell) över VM-storlekar som stöds av Batch för både Cloud Service- och VM-pooler.

Kontoautentiseringskontroll

Mekanismen för tjänst-API-autentisering för ett Batch-konto kan begränsas till endast Azure Active Directory med hjälp av egenskapen allowedAuthenticationModes. I så fall nekas autentisering via API-anrop med åtkomstnyckel.

Programgräns

Det maximala antalet program för ett Batch-konto har höjts från 20 till 200.

Information om alla Batch-uppdateringar finns i dokumentationen om tjänst-REST-API och versionshantering för REST-API.

  • Batch
  • Features

Tillhörande produkter