Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Batch AI Training djupinlärningsmodeller

Publiceringsdatum: 12 maj, 2017

Azure Batch AI Training kommer snart att vara tillgängligt. Det är ett nytt tillägg i Azure Batch som är inriktat mot datatekniker och AI-forskare, samt de som tränar upp och testar modeller för djupinlärning och annan AI. Användarna kan ange jobbkrav samt sökväg till modell och data. Sedan tar Batch hand om etableringen av ett kluster och körningen av jobben.

Batch AI Training har stöd för alla typer av ramverk för inlärning i Linux eller Windows, som CNTK, TensorFlow, Chainer, Caffe med flera. Med den här tjänsten blir det enkelt att köra hyperparametersökningar för optimering av modeller samt att skala upp och ned ett grafikkortskluster efter behov. Batch AI Training har ett Python-API för användning med skript och anteckningsböcker, och ett SDK för automatisering.

Vi kommer snart att ta emot ansökningar om att bli tidig användare inför en förhandsversion som kommer snart. Kunder kan besöka sidan för AI Batch Training och registrera sig för förhandsversionen.

  • Features