Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure App Configuration är nu allmänt tillgänglig

Publiceringsdatum: 19 februari, 2020

Azure App Configuration är en hanterad tjänst som hjälper utvecklare att centralisera programkonfigurations- och funktionsinställningar på ett enkelt och säkert sätt. 

Traditionellt har program lagrat konfigurationsinställningar i själva programkoden eller i externa konfigurationsfiler. Men den metoden fungerar inte så bra med moderna molnbaserade appar. De här apparna måste gå genom DevOps-pipelines som omfattar flera miljöer med olika konfigurationer, till exempel test, mellanlagring och produktion. När apparna har distribuerats till produktion måste de kunna ta emot konfigurationsuppdateringar. Det kan r allt från mindre ändringar i strängar till att inaktivera hela funktioner. Och det ska kunna göras utan att apparna omdistribueras eller ens behöver startas om.  

De här problemen är ännu svårare att lösa i appar som består av flera distribuerade komponenter. Om konfigurationsinställningar sprids mellan dessa komponenter kan det ge upphov till inkonsekvenser, vilket gör att det kan uppstå fel som är svåra att felsöka under eller efter en programdistribution.

Med Azure App Configuration kan du lagra och skydda konfigurationsinställningar för ditt program från en enda plats. När du uppdaterar inställningarna i App Configuration börjar ändringarna gälla omedelbart, utan att appen behöver distribueras eller startas om. Du kan distribuera en ny funktion på ett säkert sätt bakom funktionsflaggor så att funktionen kan distribueras till en liten delmängd användare, eller inaktiveras helt om det behövs. Du kan snabbt visa historik över konfigurationsändringar och återställa konfigurationen till ett tidigare tillstånd. Importera konfigurationen från App Services-konfigurationsinställningarna eller från en extern fil. Integrera med Azure DevOps-pipelines eller GitHub-lagringsplatser. 

Gå till Azure-portalen  och skapa en ny App Config-resurs. Klicka sedan på fliken Snabbstarter på bladet Översikt för att få hjälp med att komma igång. 

Läs mer

  • App Configuration
  • Services

Tillhörande produkter