Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Autentisera utgående Stream Analytics-trafik till Azure Blob Storage med hanterade identiteter

Publiceringsdatum: 17 juli, 2019

Azure Stream Analytics stöder autentisering av utgående trafik till Azure Blob Storage med hanterade identiteter. Den här identiteten är ett hanterat program som är registrerat i Azure Active Directory och som representerar ett visst Stream Analytics-jobb. Den kan användas för autentisering till en målresurs. Användarbaserade autentiseringsmetoder har vissa begräsningar, till exempel att du behöver göra en ny autentisering när lösenorden ändras eller användartoken går ut var 90:e dag. Dessa begränsningar slipper du med hanterade identiteter.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Blob Storage
  • Features

Tillhörande produkter