Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Stöd för tilläggsblobar i Azure Data Lake Storage är nu tillgänglig i begränsad offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 05 februari, 2021

Med tilläggsblobar kan användarna snabbt lägga till data i slutet av en blob eller fil, och befintligt innehåll behöver inte ändras .  Detta gör att tilläggsblobar är bra för program, till exempel loggningsprogram, som behöver lägga till information i befintliga filer effektivt och kontinuerligt.  Fram till nu fanns endast stöd för blockblobar i Azure Data Lake Storage-konton. I och med denna förhandsversion kan program också använda tilläggsblobar i dessa konton och skriva till dem med hjälp av åtgärder för att lägga till block. Dessa tilläggsblobar kan läsas med hjälp av befintliga blob-API:er och Azure Data Lake Storage-API:er. Mer information finns i dokumentationen om tilläggsblobar

Datalagringspriser för tilläggsblobar är desamma som de på prissättningssidan för Azure Data Lake Storage. Transaktioner på tilläggsblobar prissätts som skrivåtgärder. 

Uppdatering: Stöd för tilläggsblobar i Azure Data Lake Storage är nu allmänt tillgängligt från och med maj 2021.

  • Azure Data Lake Storage
  • Services