Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Analysis Services – Frågeinterfoliering är nu allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 16 april, 2020

Frågeinterfoliering i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängligt. Frågeinterfoliering förbättrar användarupplevelsen i scenarier med hög samtidighet där många frågor skickas tätt inpå varandra. I stället för att bearbeta frågor enligt FIFO-principen (först in först ut), vilket kan göra att snabba frågor blockeras bakom en tidskrävande fråga, gör frågeinterfoliering att samtidiga frågor kan dela processorresurser så att de kan köras samtidigt.

Den tabellbaserade Analysis Services-motorn använder FIFO-läge som standard. Som du ser i följande diagram kan en tidskrävande fråga (Q1) följas av två snabba frågor (Q2 och Q3). Risken är att de snabba frågorna tvingas vänta på att Q1 ska slutföras. I situationer med hög samtidighet kan systemet upplevas som långsamt på grund av den ökade svarstiden för frågor.

FIFO

Med frågeinterfoliering kan de samtidiga frågorna däremot dela processorresurser, så att Q2 och Q3 inte blockeras bakom Q1. Q2 och Q3 slutförs mycket snabbare vilket ger en bättre användarupplevelse, som du ser i följande bild. Prioritera snabba frågor så att de tilldelas fler processorresurser än mer tidskrävande frågor, så att de kan slutföras snabbare.

query-interleaving-sqb

Observera dock att frågeinterfoliering inte har någon eller mycket liten effekt på prestanda om frågor oftast körs isolerat. En enskild fråga kan fortfarande förbruka lika mycket processorresurser som med FIFO-modellen.

Frågeinterfoliering där snabba frågor prioriteras kan tillföra värde till företagets BI-lösningar i Azure Analysis Services. Mer information finns i avsnittet om frågeinterfoliering i produktdokumentationen.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter