Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Hanterad HSM i Azure Key Vault är allmänt tillgänglig

Publiceringsdatum: 21 juni, 2021

Nu är Hanterad HSM (maskinvarusäkerhetsmodul) i Azure Key Vault allmänt tillgänglig.

Hanterad HSM är en fullständigt hanterad, standardkompatibel molntjänst med hög tillgänglighet och stort dataflöde för en enskild klientorganisation som skyddar kryptografiska nycklar för dina molnprogram med hjälp av FIPS 140-2 Level 3-verifierade HSM:er.

Huvudfunktioner och fördelar:

 • Helt hanterad HSM som en tjänst med hög tillgänglighet och stort dataflöde för en enskild klientorganisation: Du behöver inte tillhandahålla, konfigurera, korrigera och underhålla HSM:er för nyckelhantering. Varje HSM-kluster använder en separat kundspecifik säkerhetsdomän som på kryptografisk väg isolerar ditt HSM-kluster.
 • Åtkomstkontroll, bättre dataskydd och efterlevnad: Centralisera nyckelhantering och definiera behörigheter på nyckelnivå. Hanterad HSM använder FIPS 140-2 Level 3-verifierade HSM:er som hjälper dig att uppfylla efterlevnadskrav. Använd privata slutpunkter för en säker och privat anslutning från dina program.
 • Integrerad med Azure-tjänster: Kryptera vilande data med en kundhanterad nyckel i Hanterad HSM för Azure Storage, Azure SQL och Azure Information Protection.  Få fullständiga loggar över all aktivitet via Azure Monitor och använd Log Analytics för analys och aviseringar. Vissa lösningar från tredje part är också integrerade med Hanterad HSM.
 • Använder samma API som Key Vault: Med Hanterad HSM kan du lagra och hantera HSM-nycklar för dina molnprogram med hjälp av samma Key Vault-API:er, vilket gör det väldigt enkelt att migrera från valv till hanterade HSM-pooler.

Under den offentliga förhandsversionen har vi fått feedback från kunder i hela världen och inom många olika branscher. Vi håller på att implementera den här feedbacken och kommer att fortsätta lägga till fler funktioner under de kommande månaderna, t.ex. för nyckelhantering, automatisk rotation, högre tillgänglighet i flera regioner, nya nyckeltyper och algoritmer och mycket mer, inklusive en prisuppdatering. 

Hanterad HSM i Azure Key Vault är ytterligare en tjänst som bygger på Azures plattform för konfidentiell databehandling. Azures konfidentiella databehandling skyddar sekretessen och integriteten i dina data och din kod när de bearbetas i det offentliga molnet. 

Läs mer om konfidentiell databehandling.

Regional tillgänglighet:

 • USA, östra; USA, västra; USA, östra 2; USA, centrala; USA, södra centrala; Kanada, centrala
 • Europa, norra; Europa, västra; Storbritannien, södra; Schweiz, norra; Sydafrika, norra
 • Australien, centrala; Sydkorea, centrala, Asien, sydöstra; Asien, östra

Läs mer.

 • Key Vault
 • Azure Key Vault Managed HSM
 • Compliance
 • Features
 • Services
 • Security

Tillhörande produkter