Hoppa över navigering
UTVECKLAS

Under utveckling – automatisk AKS-klusterskalning

Publiceringsdatum: 28 januari, 2019

Med AKS-klusterautoskalning kan kunderna skala effektivare och köra program utan stilleståndstid. AKS, som bygger på uppströms Kubernetes cluster autoscaler, lägger automatiskt till nya instanser i de befintliga klustren när mer kapacitet krävs och tar bort dem när de inte längre behövs. När det kombineras med Horizontal Pod Autoscaler kan kunderna exakt justera skalningsfunktionen i sin miljö. 

Läs mer om AKS.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

Tillhörande produkter