Microsoft FastTrack för Azure

Påskynda dina kunders Azure-distributioner samtidigt som du bygger på dina molnkunskaper och lär dig från Azure-tekniker.

Fördelar med FastTrack for Azure

Få kunskaper för de senaste tjänsterna genom att samarbeta med Azure-tekniker.

Lär dig om beprövade metoder, resurser och arkitekturmönster som används i lyckade Azure-distributioner.

Förbättra tiden till värde för Azure-projekt genom att påskynda planering, utveckling och distribution.

FastTrack for Azure ger dig följande fördelar

Identifiering

Få hjälp med att definiera affärsmål och utvärdera dina arkitekturbehov.

Lösningshantering

Beprövade metoder, designprinciper och verktyg för dina affärsprogram.

Distribution

Samarbeta för att framgångsrikt distribuera dina Azure-lösningar till produktion.

FastTrack for Azure kan hjälpa dig med:

 • Windows Server-migrering
 • SQL Server-migrering
 • SAP-migrering
 • Appmodernisering
 • Datanalys

Berättigade kunder måste:

Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.

Befinna sig i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt. Du hittar samtliga platser i vanliga frågor och svar.

Ha ett identifierat projekt som stöds av FastTrack for Azure och som förväntas nå minst $5000 i tjänstanvändning per månad inom 12 månader efter distributionen.

Lösningar som FastTrack for Azure stöder

Tillgängligt nu:

 • Datacentermigrering
 • Windows Server på Azure
 • SAP på Azure
 • Affärskontinuitet och haveriberedskap
 • Databehandling med höga prestanda
 • Molnbaserade appar
 • DevOps
 • Appmodernisering
 • Linux på Azure
 • Analys i molnskala
 • Smarta appar
 • Intelligenta agenter
 • Windows Virtual Desktop
 • Datamodernisering till Azure
 • Säkerhet och hantering
 • Globalt distribuerade data
 • Azure Marketplace
 • Grunder och styrning

Vanliga frågor och svar om FastTrack for Azure

  • Vad är FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure är ett kundfrämjande program som hjälper till med snabb och effektiv design samt distribution av molnlösningar. Det omfattar anpassad vägledning från Azure-tekniker i syfte att tillhandahålla beprövad metoder och arkitekturmässig vägledning.

  • Hur fungerar FastTrack for Azure?

   Du nominerar först en kvalificerad kund till programmet. Om de godkänns i programmet kommer ni båda att få arbeta med en programansvarig inom FastTrack for Azure och identifiera intressenter, validera kundens vision, sätta upp målsättningar och krav samt utvärdera vilken arkitektur som behövs för kundens Azure-lösning. När projektet är utvärderat och kvalificerat så deltar Azure-ingenjörer i arbetet från att realisera lösningen till den färdiga distributionen.

  • Var är FastTrack for Azure tillgängligt?

   FastTrack for Azure erbjuder direkt hjälp till berättigade kunder i följande geografiska områden*: Algeriet, Angola, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte D’Ivoire, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Egypten, Etiopien, Finland, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Ghana, Guatemala, Indonesien, Irak, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kanada, Kamerun, Kenya, Korea, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Mauritius, Mexiko, Myanmar, Nederländerna, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Palestinska myndigheten, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republiken Kongo, Rwanda, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Singapore, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tanzania, Thailand, Trinidad & Tobago, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och Österrike.

   Vi planerar utökning till andra regioner och tillkännager detta närmare lanseringsdatumen.

   *Lokal språktäckning beror på resurstillgänglighet.

  • Kostar FastTrack for Azure-tjänsterna något?

   Nej, FastTrack for Azure tillhandahålls kostnadsfritt.

  • Hur kvalificerar kunder sig för FastTrack for Azure?

   För att kvalificera dig måste du uppfylla följande kriterier:

   • Befinna sig i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt.
   • Ha ett identifierat projekt som stöds av FastTrack for Azure – en definierad arbetsbelastning med avsikten att distribuera – och som förväntas nå minst $5000 i tjänstanvändning per månad inom 12 månader efter distributionen.
   • Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.
  • Vilka krav finns på Azure-projekten inom programmet?

   Ett Azure-projekt består av en eller flera Azure-lösningar – en grupp av Azure-tjänster, program från tredje part och relaterade produkter som gör det enklare att uppfylla vanliga affärsbehov och scenarier som distribueras till produktion. En komplett lista med lösningar som stöds av FastTrack for Azure finns i FastTrack for Azure-uppdateringarna.
  • Hur planerar vi våra Azure-projekt för att uppfylla kvalifikationsvillkoren för FastTrack for Azure?

   Uppskatta månadskostnaden för ditt föreslagna projekt med hjälp av Azure-priskalkylatorn och exempelscenarierna. Exempelscenarierna visar hur du löser specifika affärsutmaningar eller tekniska utmaningar med hjälp av Azure. Varje scenario är baserat på ett riktigt exempel. Du får kostnadsfaktorer som kan användas till uppskattning samt snabb och lättläst vägledning som gör att du kan implementera lösningar snabbare.
  • Vilka kunskaper behöver vi för att engagera FastTrack for Azure?

   För att delta i FastTrack for Azure behöver du molnplattformskompetens och uppvisa expertis när det gäller att leverera kvalitetslösningar i Azure som kunderna har nytta av. Om du inte har molnplattformskompetensen behövs ytterligare godkännanden för de nomineringar du skickar in.

  • Vad kan vi göra om vår nominering inte uppfyller kvalifikationsvillkoren för FastTrack for Azure?

   Om nomineringen inte uppfyller kvalifikationsvillkoren kan du använda dig av teknisk support före försäljning och distributionsfördelar, som du har tillgång till via medlemskapet som Microsoft-partner, när du skapar Azure-lösningen åt din kund.

  • Är Azure Government-kunder kvalificerade?

   Ja. FastTrack for Azure är tillgängligt för berättigade myndigheter och kommersiella kunder.
  • Hur nominerar vi våra kunder?

   Du nominerar en kund genom att fylla i nomineringsformuläret. När du har fyllt i formuläret granskar FastTrack for Azure-teamet din begäran och kontaktar dig inom två arbetsdagar.

  • Vad händer när vi har skickat in en kundnominering?

   En programansvarig inom FastTrack for Azure kontaktar dig för att validera nomineringen och kvalifikationsvillkoren. Den personen hjälper dig även att planera projektmål, framgångsvillkor, roller och ansvar samt tidslinjer. En medlem i FastTrack for Azure-projektteamet schemalägger sedan ett samtal med dig och kunden för att diskutera programmet och gå igenom projektplanen.

  • Hur länge gäller engagemanget?

   Engagemangets längd varierar med dina behov.

  • Kommer FastTrack for Azure-teknikerna och den programansvariga ut och besöker oss på plats?

   Nej. FastTrack for Azure-teknikerna och programansvariga kommunicerar på distans.
  • Distribuerar Azure-teknikerna kundens lösning?

   Nej. FastTrack for Azure är en rådgivningstjänst, och teknikerna erbjuder därför endast vägledning om Azure-lösningar och support för fjärrdistribution.
  • Bidrar FastTrack for Azure med någon finansiering till distributionen?

   Nej. FastTrack for Azure bidrar inte med någon finansiering. Du kan kombinera investeringar i andra Microsoft-partnerresurser, program och incitament om de är tillämpliga och beskrivs i villkoren för varje program.

  • Vad ligger utanför omfånget för FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure kan inte:

   • Arbeta på plats, om inget annat överenskommits genom undantag.
   • Skriva kod eller skript.
   • Distribuera lösningar.
   • Utveckla arkitektoniska slutprodukter.
   • Aktivera Azure-prenumerationer.
   • Få åtkomst till kundprenumerationer.
   • Ta kontroll under engagemangssessioner.
   • Ge vägledning för Microsoft 365.
  • När bör vi nominera kunder för FastTrack for Azure?

   Programmet hjälper till att skapa och distribuera Azure-lösningar. Det är inte avsett att hjälpa till med att utforma ett projekt. Engagera endast programmet när du har ett specifikt Azure-projekt i åtanke som uppfyller kriterierna.

  • Vilka är våra egna ansvarsområden inom ramen för FastTrack for Azure?

   Under din kunds FastTrack for Azure-engagemang måste du delta vid alla interaktioner som vi har med den kunden och allokera interna resurser för att skriva kod och skript, utveckla allt arkitekturmässigt leveransmaterial samt distribuera lösningen till produktion.

  • Vilka ansvarsområden har FastTrack for Azure-teknikerna?

   Azure-ingenjörerna granskar lösningen och arkitekturdesignen samt ger teknisk och driftsmässig rådgivning. Teamet bidrar även med tekniska kunskaper såsom kodexempel och mallar. Azure-tekniker har tillsyn över och hjälper till med lösningens konceptbevis och distributioner för utveckling/testning. De använder sig även av andra kunder och partners erfarenheter för att ge feedback till Azure-produktgrupper. Azure-teknikerna granskar inte och utvecklar inte källkod, hanterar inte prenumerationer och distribuerar inte lösningen i dina kunders Azure-klientorganisationer eller miljöer.

  • Kan vi kombinera flera partnerprogram och erbjudanden inom ramen för FastTrack for Azure?

   Ja. Du kan kombinera flera partnerresurser, program och incitament från Microsoft när du ska distribuera Azure-lösningar åt dina kunder. Kvalificerade partner kan till exempel använda Microsoft Azure Planning Services (AZDPS), Signature Cloud Support, Technical Presales and Deployment Services och andra program som uppfyller erbjudandets villkor.

  • Hur fungerar FastTrack for Azure jämfört med FastTrack för Microsoft 365?

   Även om båda programmen hjälper kunderna att tryggt ta sig till molnet så har FastTrack for Azure och Microsoft 365 olika engagemangsmodeller och förutsättningar. FastTrack for Azure är nomineringsbaserat, har kvalificeringskriterier och är bemannat av Azure-tekniker och programansvariga på heltid. Med FastTrack for Azure arbetar du och dina kunder direkt med Microsoft.

  • Var finns det uppdateringar om Azure?

   Prenumerera på Azure-meddelanden och få information om produktuppdateringar och aviseringar.

  • Kan oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) använda sig av FastTrack for Azure?

   Ja. ISV:er som är registrerade i Microsoft Partner Network nominerar sig själva för FastTrack for Azure.

  • Vem kan vi kontakta om vi har ytterligare frågor?

   Om du har fler frågor om FastTrack for Azure-programmet bör du kontakta partnerteamet bakom FastTrack for Azure.