Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Analiza dzienników internetowych dla usługi Azure HDInsight

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2017

Usługa Azure HDInsight będzie wkrótce umożliwiać wykonywanie określonych zadań, takich jak analiza dzienników internetowych w witrynie Azure Website, w konsoli zapytań. Wszyscy klienci, którzy wdrożą witryny i aplikacje internetowe przy użyciu usługi Azure Websites, będą mogli generować dzienniki internetowe, w których będą rejestrowane wszystkie transakcje HTTP i szczegółowe informacje o błędach. Te dzienniki będą przechowywane w obiektach blob platformy Azure w postaci plików nierelacyjnych z częściową strukturą. Pliki z częściową strukturą będą zwykle trudniejsze do przeanalizowania, chyba że zostaną wyodrębnione i przekształcone w tabelę relacyjną lub relacyjną bazę danych. Usługa Hadoop została opracowana z myślą o takich przypadkach użycia (np. dzięki możliwości analizowania dużej liczby plików nierelacyjnych), jednak zaznajomienie się z nią nie jest łatwe. W celu rozwiązania tego problemu konsola zapytań usługi Azure HDInsight będzie wkrótce udostępniać zadanie analizy dzienników internetowych, aby przeprowadzić klientów przez ten proces w kilku prostych krokach.

Więcej informacji na temat analizy dzienników internetowych dla usługi HDInsight można znaleźć w tym wpisie w blogu.

  • Log Analytics
  • HDInsight
  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty