Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Funkcja NAT bramy VPN Gateway

Data opublikowania: 29 listopada, 2021

Funkcja NAT usługi Azure VPN obsługuje nakładające się przestrzenie adresowe między sieciami lokalnymi oddziałów i sieciami wirtualnymi platformy Azure. Funkcja NAT umożliwia też łączność między firmami, gdzie przestrzenie adresowe są zarządzane przez różne organizacje i zmiana numerowania sieci jest niemożliwa.

Funkcja NAT sieci VPN obsługuje statyczną translację adresów sieciowych typu 1:1 i dynamiczną translację adresów sieciowych typu 1-do-wielu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

Funkcja NAT w usłudze Azure VPN Gateway.

Jak skonfigurować funkcję NAT w bramach sieci VPN platformy Azure.

  • VPN Gateway
  • Features

Powiązane produkty