Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacje witryny Azure Portal: marzec 2018 r.

Data opublikowania: 19 marca, 2018

Od początku roku zespół witryny Azure Portal wdrażał setki aktualizacji ułatwiających bezpieczniejsze, szybsze i prostsze zarządzanie zasobami obliczeniowymi, sieciowymi i magazynu. Ulepszenia dotyczące maszyn wirtualnych, które udostępniliśmy w zeszłym miesiącu, obejmują następujące elementy:

  • Ulepszona logika przycisku Połącz z maszyną wirtualną. Ulepszyliśmy logikę używaną w celu wygenerowania pliku RDP podczas nawiązywania połączenia z maszyną wirtualną z systemem Windows:

    • Jeśli maszyna wirtualna ma publiczny adres IP, plik RDP jest generowany z użyciem nazwy DNS, adresu IP modułu równoważenia obciążenia lub publicznego adresu IP (w takiej kolejności).

    • Jeśli maszyna wirtualna nie ma publicznego adresu IP, plik RDP jest generowany w celu nawiązania połączenia z prywatnym adresem IP na maszynie wirtualnej. Jest to użyteczne, jeśli masz połączenie usługi Azure ExpressRoute lub sieci VPN z siecią wirtualną maszyny wirtualnej.   

  • Dodawanie interfejsu sieciowego do istniejącej maszyny wirtualnej. W portalu można teraz dodać interfejs sieciowy do istniejącej maszyny wirtualnej, korzystając z bloku Sieć. Można dodać istniejącą kartą interfejsu sieciowego lub utworzyć nową. 

  • Ostrzeżenia sieciowych grup zabezpieczeń dotyczące publicznie ujawnionych portów. W bloku Sieć jest teraz wyświetlana ikona ostrzeżenia obok reguł sieciowych grup zabezpieczeń, które mogą narazić maszynę wirtualną na niepożądany dostęp z Internetu.

 

  • Maszyny wirtualne
  • Features

Powiązane produkty