Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.05 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

Data opublikowania: 16 maja, 2019

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.05 (wydanie funkcji) jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. Standardowy kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.04. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.05 w ciągu dwóch tygodni. 

Aby zainstalować aktualizację 19.05 na swoich urządzeniach w okresie testowym, należy ustawić konfigurację OTA, która odbiera aktualizacje z kanału informacyjnego testowego detalicznego systemu operacyjnego, jeśli jeszcze tego nie zrobiono w wersji 19.04. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany konfiguracji, zobacz Set up a device group for OS evaluation (Konfigurowanie grupy urządzeń dla wersji testowej systemu operacyjnego)

Przypominamy, że jeśli urządzenie korzysta z wersji starszej niż 18.11, nie będzie można go uwierzytelnić w usłudze Azure IoT Hub za pomocą usługi DPS ani odbierać aktualizacji OTA. Aby dowiedzieć się, co zrobić w takiej sytuacji, zobacz informacje o wersji

Jak zawsze dziękujemy klientom wersji zapoznawczej za komentarze i sugestie. Inżynierowie firmy Microsoft i specjaliści ze społeczności usługi Azure Sphere będą odpowiadać na pytania związane z produktami na naszym forum MSDN i odpowiadać na pytania w zakresie tworzenia aplikacji w witrynie Stack Overflow. Zachęcamy też do wysyłania opinii dotyczących produktów i propozycji nowych funkcji

Odwiedź witrynę usługi Azure Sphere, aby uzyskać dokumentację i więcej informacji w zakresie rozpoczynania pracy z zestawem deweloperskim usługi Azure Sphere. Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres nextinfo@microsoft.com, aby zacząć korzystać z usługi Azure Sphere z przedstawicielem firmy Microsoft.

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty