Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wdrożenia klastra usługi Service Fabric z użyciem szablonów

Data opublikowania: 12 lutego, 2018

Obecnie trwają prace nad klastrami usługi Service Fabric korzystającymi z szablonów. Ma to na celu uproszczenie wdrażania i innych operacji wykonywanych przez użytkowników usługi Azure Stack. Po przeprowadzeniu wdrażania użytkownicy usługi Azure Stack będą mogli zarządzać klastrami usługi Service Fabric, aplikacjami i usługami za pośrednictwem programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia usługi Service Fabric lub narzędzia open source Service Fabric Explorer — zupełnie jak w przypadku platformy Azure. Ta aktualizacja dotyczy głównie użytkowników usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej na temat usługi Service Fabric. 

Dowiedz się więcej na temat szablonów usługi Azure Resource Manager.

Uzyskaj więcej informacji o rolach i obowiązkach w usłudze Azure Stack. 

 

  • Azure Stack
  • Features

Powiązane produkty