Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery: Obsługa zapory na potrzeby replikacji maszyn lokalnych

Data opublikowania: 26 marca, 2019

Replikacja danych z serwerów VMware/fizycznych na platformę Azure jest teraz obsługiwana w przypadku kont magazynu platformy Azure, które skonfigurowano, używając zapór dla sieci wirtualnych. Każde istniejące docelowe konto magazynu lub konto magazynu pamięci podręcznej dla już chronionych elementów można również skonfigurować przy użyciu zapór, nie wpływając na kondycję maszyny wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Macierz obsługi usługi Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Services

Powiązane produkty