Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa narzędzi SQL Server Data Tools na poziomie zgodności 1500

Data opublikowania: 04 października, 2019

Z przyjemnością ogłaszamy, że narzędzia SQL Server Data Tools (SSDT) dla usługi Analysis Services obsługują teraz modele tabelaryczne z poziomem zgodności 1500. Poziom zgodności 1500 jest wymagany do korzystania z najnowszych funkcji modeli tabelarycznych w usłudze Azure Analysis Services. Najnowszą wersję pliku VSIX narzędzi SSDT dla programu Visual Studio można pobrać z witryny VS Marketplace.

Aby utworzyć nowy projekt modelu tabelarycznego za pomocą narzędzi SSDT, należy wybrać poziom zgodności 1500 po utworzeniu modelu. Można także uaktualnić istniejący projekt tabelaryczny do 1500 w oknie właściwości pliku BIM.

Grupy obliczania

Grupy obliczania rozwiązują problem z rozpowszechnianiem miar w złożonych modelach analizy biznesowej, często powodowany przez typowe obliczenia, takie jak analiza czasowa. Modele usługi Analysis Services w dużych organizacjach są wielokrotnie używane ponownie, przez co zwiększa się ich skala i złożoność.

Oto link do strony oficjalnej dokumentacji dotyczącej grup obliczania: https://aka.ms/CalculationGroups. Można tam znaleźć szczegółowe przykłady analizy czasowej, przeliczania walut, dynamicznych formatów miar oraz omówienie sposobu ustawiania właściwości pierwszeństwa w przypadku wielu grup obliczania w jednym modelu. Zawartość tego artykułu będzie aktualizowana w miarę wprowadzania ulepszeń dotyczących grup obliczania i powiązanych scenariuszy.

Aby utworzyć nową grupę obliczania dla modelu tabelarycznego w narzędziach SSDT, przejdź do Eksploratora modeli tabelarycznych, a następnie kliknij folder Grupy obliczania. Następnie możesz dodać elementy obliczenia i ustawić ich wyrażenia w edytorze języka DAX.

<p">Właściwości elementu obliczenia

 

Właściwość Ordinal służy do kontrolowania kolejności elementów obliczenia. W tym celu należy dodać drugą kolumnę i użyć jej jako kolumny sortowania, która jest ustawiana automatycznie po utworzeniu drugiej kolumny.

Relacje „wiele do wielu”

Relacje „wiele do wielu” (M2M) umożliwiają relacje między tabelami, w których obie kolumny są nieunikatowe. Można zdefiniować relację między tabelą wymiarów i tabelą faktów na poziomie szczegółowości wyższym niż kolumna klucza wymiaru. Pozwala to uniknąć konieczności normalizowania tabel wymiarów i może ulepszyć środowisko użytkownika, ponieważ wynikowy model zawiera mniejszą liczbę tabel z logicznie pogrupowanymi kolumnami.

Relacje „wiele do wielu” (M2M)

</p">
  • Azure Analysis Services
  • Features

Powiązane produkty