Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wystąpienie klastra trybu failover programu SQL Server na dyskach udostępnionych dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych

Data opublikowania: 05 sierpnia, 2020

Dyski udostępnione platformy Azure dla wystąpienia klastra trybu failover programu SQL Server w usłudze Azure IaaS są teraz ogólnie dostępne. Dyski udostępnione platformy Azure dla wystąpienia klastra trybu failover programu SQL Server umożliwiają migrowanie metodą „lift-and-shift” w przypadku najczęściej używanych konfiguracji wysokiej dostępności ze środowiska lokalnego do usługi Azure IaaS.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego ogłoszenia, odwiedź blog Tech Community i blog platformy Azure.

  • Azure SQL Database
  • Features