Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 36 (maj 2019 r.)

Data opublikowania: 09 maja, 2019

Najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 36

Ta aktualizacja udostępnia kilka poprawek błędów i linki do pobrania najnowszych wersji następujących składników usługi Site Recovery:

  • Ujednolicony instalator/agent mobilności usługi Microsoft Azure Site Recovery (9.24.5211.11) dla komputerów z systemami Windows/CentOS/Ubuntu — służący do replikacji danych z programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Serwer konfiguracji usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.4150.0).
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.4150.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure
  • Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services (2.0.9160.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek błędów i instalacji, przeczytaj artykuł KB 4503156.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty