Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Upraszczanie obciążeń uczenia maszynowego za pomocą zdarzeń usługi Azure Machine Learning jest teraz dostępne w usłudze Event Grid

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Machine Learning to najnowsze źródło zdarzeń dla usługi Azure Event Grid — umożliwia wyzwalanie aplikacji sterowanych zdarzeniami, procesów automatyzacji biznesowej lub przepływów pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania opartych na zdarzeniach uczenia maszynowego. 

Teraz możesz szybko odpowiadać na zdarzenia występujące w usłudze Azure Machine Learning, takie jak rejestracja modelu, wdrożenie modelu, ukończenie przebiegu lub wykrycie dryfu danych, korzystając z witryny Azure Portal lub interfejsu wiersza polecenia.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Event Grid
  • Azure Machine Learning
  • Features
  • Services