TERAZ DOSTĘPNE

Uproszczone środowisko przywracania maszyn wirtualnych platformy Azure

Zaktualizowano: 25 października, 2018

Usługa Azure Backup oferuje teraz ulepszone środowisko przywracania maszyn wirtualnych platformy Azure dzięki użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager i dysków zarządzanych.  

Nowe środowisko przywracania bezpośrednio tworzy dyski zarządzane i szablony maszyn wirtualnych. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wykonywać skryptów ani poleceń programu PowerShell, aby przekonwertować plik vhd i plik konfiguracji w celu ukończenia operacji przywracania. Po wyzwoleniu przywracania nie trzeba ręcznie wykonywać żadnych działań, więc jest to operacja przywracania maszyn wirtualnych IaaS rzeczywiście za pomocą jednego kliknięcia.

Podczas operacji przywracania dysku w ramach konta magazynu jest automatycznie tworzony szablon usługi Resource Manager dysku zarządzanego. Szablon możesz wdrożyć w celu utworzenia maszyny wirtualnej w ramach operacji przywracania lub później. Ponadto proces tworzenia maszyny wirtualnej jest elastyczny, ponieważ możesz edytować parametry w szablonie, aby dostosować przywracaną maszynę wirtualną zgodnie z potrzebami.   

Dodatkowo konwencje nazewnictwa przywróconych dysków umożliwiają bardziej intuicyjne identyfikowanie skojarzonej z nimi maszyny wirtualnej w trakcie operacji przywracania. Konwencje nazewnictwa zależą od wybranej ścieżki przywracania, tzn. „tworzenie nowej” lub „przywracanie dysków”.

W przypadku przywracania maszyny wirtualnej za pomocą przepływu „tworzenie nowej” do nazwy docelowej maszyny wirtualnej jest dodawany prefiks na potrzeby dysków zarządzanych wraz z datą i godziną przywrócenia w następującym formacie:

Nazwa dysku systemu operacyjnego: <nazwa_docelowej_maszyny_wirtualnej>-osdisk-<rrrrmmdd-ggmmss>

Nazwa dysku danych: <nazwa_docelowej_maszyny_wirtualnej>-datadisk-<numer_dysku>-<rrrrmmdd-ggmmss>

W przypadku przywracania maszyny wirtualnej jako dysków do nazwy źródłowej maszyny wirtualnej jest dodawany prefiks na potrzeby dysków wraz z datą i godziną przywrócenia w następującym formacie:

Nazwa dysku systemu operacyjnego: <nazwa_źródłowej_maszyny_wirtualnej>-osdisk-<rrrrmmdd-ggmmss>

Nazwa dysku danych: <nazwa_źródłowej_maszyny_wirtualnej>-datadisk-<numer_dysku>-<rrrrmmdd-ggmmss>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację i stronę produktu. Aby uzyskać pomoc techniczną, skorzystaj z forum usługi Azure Backup.

 

  • Features