Przejdź do głównej zawartości

Uproszczony proces tworzenia zabezpieczonych klastrów usługi Service Fabric

Data opublikowania: 19 marca, 2018

Ponieważ ciągle dążymy do poprawienia bezpieczeństwa w chmurze, usunęliśmy opcję tworzenia niezabezpieczonych klastrów usługi Azure Service Fabric w portalu. Zamiast tej opcji dodaliśmy uproszczony proces tworzenia zabezpieczonych klastrów usługi Service Fabric. Podczas tworzenia w usłudze Service Fabric z poziomu portalu nie można utworzyć certyfikatu na podstawie nowego ani istniejącego magazynu kluczy.

W czasie tworzenia klastra usługi Service Fabric w portalu domyślnie wyświetlane jest teraz środowisko Podstawowe. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie zaawansowane funkcje i opcje certyfikatów, wybierz opcję Niestandardowy.

  • Service Fabric
  • Services

Powiązane produkty