Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja ryzykownych adresów IP na potrzeby ochrony przed blokadą ekstranetu usług Active Directory Federation Services (ADFS) jest w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 21 września, 2018

Ryzykowne adresy IP to funkcja w programie Azure Active Directory Connect Health na potrzeby usług ADFS. W zależności od konfiguracji wartości progowych w portalu program Connect Health powiadomi administratorów, czy istnieją potencjalne ataki na adresy IP za pośrednictwem usług ADFS. Za pomocą funkcji blokady ekstranetu usługi ADFS „zaprzestaną” uwierzytelniania „złośliwego” konta użytkownika przez dany okres. Zapobiegnie to blokowaniu kont użytkowników w usłudze Active Directory. Oprócz ochrony użytkowników przed blokowaniem ich kont w usłudze Active Directory funkcja blokady ekstranetu usług ADFS chroni również przed atakami polegającymi na odgadywaniu haseł metodą siłową. Cała lista adresów IP może zostać również wyeksportowana z portalu programu Connect Health. Aby uzyskać wprowadzenie, zapoznaj się z naszą dokumentacją już dzisiaj! 

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features