Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów

Data opublikowania: 12 lutego, 2019

Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów usług Azure Monitor, Network Watcher i VNet Gateway zmienią się. Szczegółowe informacje dotyczące zmian identyfikatorów GUID i nazw znajdują się w poniższej tabeli. 

Istniejący identyfikator GUID zasobu

Nowy identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Poprzednia nazwa regionu

Nowa nazwa regionu

6aeb16b9-a71c-43da-990f-737d8e0ce084

0523929e-9434-4dea-b827-67c36cf67778

Azure Monitor

 

Wiadomości e-mail

Niemcy Środkowe

Niemcy

790ef0b7-582e-4bc1-b38a-1ff39f98ef45

681195c7-892c-4be2-bff2-57cce66fa2f3

Azure Monitor

 

Elementy webhook

Niemcy Środkowe

Niemcy

7a0173b1-c6fd-4904-9830-e6ab5b4c0217

e6cc4e8c-4b01-443f-9976-15f34b5fbcfe

Network Watcher

 

Monitorowanie połączeń

Niemcy Środkowe

Niemcy

13489cb7-ed05-4b08-aae6-7588a2f79f40

64ffef8a-dab4-4c4b-adcc-22969c14aa79

Network Watcher

 

Interfejs API narzędzi diagnostycznych

Niemcy Środkowe

Niemcy

1317cfde-fb41-4c4b-ac68-17b3b2c809e6

5f322f0b-928b-4213-91fb-1a082948c7a1

Network Watcher

 

Zebrane dzienniki sieciowe

Niemcy Środkowe

Niemcy

3ba16e09-7d7b-4b3c-a1ac-2cc0474724a9

9418dbb6-f93a-4fc6-abce-dc0c5fa9f1fc

VNet Gateway

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Niemcy – strefa 1

Niemcy

3d5035d2-b698-40aa-a31d-0ad0e90ae99b

50b99a7b-c685-4a59-9d88-7773a7c636bf

VNet Gateway

Brama o najwyższej wydajności

Brama

Niemcy – strefa 1

Niemcy

43656b97-561f-4ebc-8532-2fcacc5cf7ee

4408278a-df4e-4883-9da9-ec5ac7298ce3

VNet Gateway

Brama standardowa

Brama

Niemcy – strefa 1

Niemcy

  • Services