Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Powiązania typów zestawu SDK

Data opublikowania: 15 lutego, 2023

Wyzwalacze i powiązania usługi Azure Functions umożliwiają autorom funkcji łatwe integrowanie zdarzeń i źródeł danych. W przypadku większości stosów języków obsługiwanych przez usługę Functions wyzwalacze i powiązania były ograniczone do prostych typów przekazywanych do sygnatury funkcji. Obecnie w usłudze Functions wprowadzana jest obsługa wersji zapoznawczej dla większej liczby typów, takich jak te z zestawów SDK platformy Azure. Początkowa wersja zapoznawcza będzie obsługiwać izolowany proces roboczy platformy .NET oraz wyzwalacz obiektów blob platformy Azure i powiązanie danych wejściowych. W przyszłości ta możliwość zostanie rozciągnięta na więcej rozszerzeń i stosów języków.

Teraz funkcja platformy .NET w izolowanym procesie roboczym może na przykład rozpocząć działanie od przekazanego do niej obiektu BlobClient . Korzystając z tego typu, funkcja może przyrostowo przesyłać dane w formie strumienia i przetwarzać większe obiekty blob niż wcześniej. W przypadku niektórych obciążeń można również zauważyć ulepszenia przepływności. Autorzy funkcji powinni pamiętać, że jeśli wyrażenie powiązania opiera się na danych wyzwalacza, sam wyzwalacz nie może być jednym z nowo obsługiwanych typów.

Więcej informacji na temat tej obsługi można uzyskać z dokumentacji. Wszelkie problemy zgłaszaj w repozytorium GitHub izolowanego procesu roboczego  platformy .NET.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty