Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Rezerwacja pojemności na żądanie z użyciem usługi Azure Site Recovery zabezpiecza tryb failover dla maszyn wirtualnych

Data opublikowania: 10 marca, 2022

Usługa Azure Site Recovery jest teraz zintegrowana z rezerwacją pojemności na żądanie i dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Dzięki tej integracji możesz wykorzystać możliwości rezerwacji pojemności z usługą Site Recovery, aby rezerwować pojemność obliczeniową w regionie odzyskiwania po awarii i zagwarantować pomyślną pracę w trybie failover. Po przypisaniu grupy rezerwacji pojemności dla chronionych maszyn wirtualnych usługa Site Recovery przełączy maszyny wirtualne w tryb failover do tej grupy rezerwacji pojemności.  Ponadto gdy rezerwacja pojemności na żądanie osiągnie ogólną dostępność, do istniejącej umowy SLA dotyczącej celu czasu odzyskiwania (RTO) usługi Site Recovery o wartości 2 godzin dodana zostanie umowa SLA dotycząca obliczeń.

W przypadku nowych maszyn wirtualnych grupę rezerwacji pojemności można utworzyć i przypisać podczas włączania replikacji. Jeśli chcesz przypisać grupę rezerwacji pojemności do istniejących chronionych maszyn wirtualnych, zapoznaj się z przykładem na poniższym zrzucie ekranu, w którym zaprezentowano, jak przejść do bloku „Obliczenia” i wybrać żądaną grupę rezerwacji pojemności. Przypisanie grupy rezerwacji pojemności nie ma wpływu na opłatę licencyjną za usługę Site Recovery. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen rezerwacji pojemności na żądanie, zapoznaj się z dokumentacją rezerwacji pojemności na żądanie.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Site Recovery.

 

  • Features