Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure VPN Client dla systemu macOS

Data opublikowania: 14 maja, 2021

Zapowiadamy publiczną wersję zapoznawczą usługi Azure VPN Client dla systemu macOS z obsługą natywnego, opartego na certyfikatach uwierzytelniania RADIUS usługi Azure AD na potrzeby protokołu OpenVPN.

Obsługa natywnego uwierzytelniania usługi Azure AD jest bardzo pożądana w organizacjach, ponieważ umożliwia obsługę zasad opartych na użytkownikach, dostępu warunkowego i uwierzytelniania wieloskładnikowego dla sieci VPN typu punkt-lokacja. Natywne uwierzytelnianie usługi Azure AD wymaga integracji z bramą sieci VPN platformy Azure i aplikacji Azure VPN Client w celu uzyskiwania i weryfikowania tokenów usługi Azure AD. Dzięki usłudze Azure VPN Client dla systemu macOS klienci mogą używać zasad opartych na użytkownikach, dostępu warunkowego, a także uwierzytelniania wieloskładnikowego na swoich urządzeniach Mac.

Pobierz aplikację Azure VPN Client i dowiedz się więcej z naszej dokumentacji:

Konfigurowanie dzierżawy usługi Azure AD.

Włączanie uwierzytelniania usługi Azure AD w bramie sieci VPN.

Konfigurowanie usługi Azure VPN Client dla systemu macOS.

  • VPN Gateway
  • Features

Powiązane produkty