Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji kopii zapasowych baz danych Azure PostgreSQL z długoterminowym przechowywaniem

Data opublikowania: 22 września, 2020

Usługa Azure Backup i usługi bazy danych platformy Azure zapewniają nowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla serwerów PostgreSQL, które przechowuje kopie zapasowe nawet przez 10 lat.

W wersji zapoznawczej masz teraz dostęp do funkcji, takich jak:

  • Dostęp oparty na RBAC do bazy danych przy użyciu uwierzytelniania usługi AAD
  • Kontrolowane przez klienta, zaplanowane i ad-hoc tworzenie kopi zapasowej na poziomie poszczególnych baz danych
  • Przywracanie na poziomie bazy danych do dowolnego serwera Postgres (dowolnej wersji bazy danych) lub magazynu obiektów Blob
  • Długoterminowe przechowywanie w magazynie lub warstwie Archiwum
  • Kopie zapasowe przechowywane w oddzielnej domenie zabezpieczeń i błędów
  • Centralne monitorowanie wszystkich operacji i zadań

Dowiedz się więcej.

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty