Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Nowa funkcja Kreatora usługi Azure Maps — zestaw danych z danymi GeoJSON

Data opublikowania: 02 listopada, 2022

Funkcja Kreatora usługi Azure Maps umożliwia tworzenie planów wnętrz za pomocą danych GeoJSON.

Do funkcji Kreatora usługi Azure Maps dodano nową funkcję: zestaw danych z danymi GeoJSON. Dzięki tej nowej funkcji możesz teraz utworzyć cały plan wnętrza za pomocą danych GeoJSON. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zestawu danych przy użyciu pakietu GeoJSON.

Aby rozpocząć pracę z usługą Azure Maps i Kreatorem usługi Azure Maps, przejdź do dokumentacji usługi Azure Maps lub bezpłatnie utwórz konto usługi Azure Maps.

 

  • Features