Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Ulepszone metryki dla usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny

Data opublikowania: 30 listopada, 2022

Ulepszone metryki dla usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny umożliwiają bardziej szczegółowe monitorowanie i wysyłanie alertów dotyczących baz danych. Każda metryka jest emitowana z jednominutową częstotliwością i ma do 93 dni historii. Alerty dotyczące metryk można skonfigurować, a także uzyskać dostęp do nowej metryki wymiaru, co umożliwia dzielenie i filtrowanie danych metryk przy użyciu dozwolonego wymiaru, takiego jak nazwa bazy danych, stan itp. Skorzystaj z tych rozszerzonych metryk, aby lepiej wizualizować i korelować wydajność baz danych usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny w aplikacji.  

Nowe ulepszone metryki należy włączyć w witrynie Azure Portal zarówno dla nowej, jak i istniejącej usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features