Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Połączone resetowanie hasła i rejestracja w usłudze MFA

Data opublikowania: 06 lipca, 2018

Użytkownicy mogą rejestrować informacje zabezpieczające na potrzeby usługi Multi-Factor Authentication i funkcji resetowania hasła z poziomu pojedynczego, połączonego środowiska. Teraz, gdy użytkownik rejestruje informacje zabezpieczające, takie jak numer telefonu, na który będą wysyłane kody weryfikacyjne, ten numer może zostać także użyty do resetowania hasła. W podobny sposób użytkownicy mogą zmieniać i usuwać swoje informacje zabezpieczające z poziomu pojedynczej strony, co ułatwia zapewnienie ich aktualności.

Dowiedz się więcej.

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features