Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa interfejsu CSI obiektów blob w usłudze AKS

Data opublikowania: 17 sierpnia, 2022

Platforma Azure oferuje unikatową możliwość instalowania usługi Blob Storage (lub magazynu obiektów) jako systemu plików w zasobniku Kubernetes lub aplikacji przy użyciu opcji BlobFuse lub NFS 3.0. Dzięki temu można używać magazynu obiektów blob z wieloma stanowymi aplikacjami Kubernetes, takimi jak HPC, Analytics, do przetwarzania obrazów i przesyłania strumieniowego dźwięku lub wideo. Ponadto, jeśli aplikacja pozyskuje dane do usługi Data Lake Storage w obiektach blob platformy Azure, teraz możesz ją bezpośrednio zainstalować i używać jej z usługą AKS. Wcześniej należało ręcznie zainstalować cykl życia sterownika CSI obiektów blob platformy Azure typu open source obejmujący wdrażanie, przechowywanie wersji i uaktualnienia, oraz zarządzać nim. 

W tej wersji zapoznawczej możesz używać sterownika CSI obiektu blob platformy Azure jako zarządzanego dodatku w usłudze AKS z wbudowanymi klasami magazynu dla systemu plików NFS i BlobFuse, zmniejszając obciążenie operacyjne i maksymalizując osiąganie korzyści. 

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features